Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Levering en Dienstverlening Getrouw Montage

 

Getrouw Montage toekomen Aantekening terzake intellectueel eigendom: Dit document is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mag niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Getrouw Montage worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Getrouw Montage behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die Getrouw Montage toekomen op grond van de auteurswet.

 

 

Download hier de Algemene Voorwaarden (in PDF-formaat)